Algemeen dagverloop

Kleuterhuis

De dag in het kleuterhuis start met een ochtendritueel van zang en versjes die we steeds ondersteunen met gebaren. Elke dag bieden we je kind minstens een uur volledig vrij spel aan. Daarnaast bieden we nog vaste activiteiten aan; schilderen, brood bakken, soep maken, knutselen en tekenen.

Kinderen hebben ook nood aan rust.  Wie nog geen 5 jaar oud is, mag elke namiddag rusten.

Ondertussen ‘werken de oudere kinderen in kleine groep . Deze werkjes zijn gericht op de asymmetrie, dat wil zeggen dat de kleuter inmiddels een voorkeurshand heeft gekregen. Het is een voorbereiding voor de 1e klas: concentratie, doorzettingsvermogen, écht willen leren,….

Meer informatie.

Lagere school

Elke dag start in de lagere school met periodeonderwijs. Kinderen krijgen in een periode van 3 of 4 weken elke ochtend taal, rekenen of wereldoriëntatie (‘heemkunde’). Naast de periodelessen hebben de kinderen ook meerdere oefenuren per week die worden afgewisseld en aangevuld  met de creatieve vakken:muziekles, tuinbouw, vormtekenen, schilderen, handwerk en houtbewerking. Ook krijgen de kinderen Engels en Frans. Eén keer per week werkt je kind ook aan zijn fysieke vorming tijdens de turn- of zwemles.

Meer informatie.