Kleuterhuis

In ons kleuterhuis hebben we momenteel twee klassen:een peuterklas voor de kinderen vanaf 2,5jaar tot ongeveer 4 jaar en een kleuterklas voor de kinderen van 4 jaar tot je kind naar de 1e klas gaat.  De peuterklas houden we bewust klein, zodat de allerjongsten in een rustige en veilige omgeving het schoolleven leren kennen.

De sfeer in het kleuterhuis lijkt op een grote huiskamer. De meeste gereedschappen en speelgoed bestaan uit natuurlijke materialen. Dit prikkelt de zintuigen en de fantasie

Ritme en regelmaat

Voor jonge kinderen is het gevoel van vertrouwen, geborgen zijn en innerlijke zekerheid een noodzaak. Daarom is ritme in alles wat er om hen heen gebeurt belangrijk. Alles op zijn tijd, ieder jaar, iedere week en iedere dag.

In het kleuterhuis ontstaat er ritme door een harmonische afwisseling van inspanning en ontspanning, gelijk aan inademing en uitademing. Drukke activiteiten en momenten van rust wisselen elkaar af. Door ritme en regelmaat gaan kinderen gemakkelijk mee in de stroom van het klasgebeuren.En hoeft niet alles steeds opnieuw te worden uitgelegd.

Vaste activiteiten en vrij spel

Zo is er ook een evenwichttussen het vrije spel van de kinderen en de door de juf ingevoerde activiteiten met de hele klas.

Onze vaste activiteiten bestaan uit schilderen, brood bakken, soep maken, knutselen en tekenen. Wij starten de dag met een ochtendritueel van zang en versjes die we steeds ondersteunen met gebaren.  Zo gaan kinderen heel snel de verbinding maken met woorden.

Elke dag bieden we je kind minstens een uur volledig vrij spel aan.  In het vrije spel zien we veel dingen terug die het kind heeft waargenomen in de volwassen wereld. Vanuit nabootsing herbeleeft het kind dit en maakt het zich eigen.

Rust

Kinderen hebben ook nood aan rust.  Wie nog geen 5 jaar oud is, mag elke namiddag rusten.

Ondertussen ‘werken de oudere kinderen in kleine groep . Deze werkjes zijn gericht op de asymmetrie, dat wil zeggen dat de kleuter inmiddels een voorkeurshand heeft gekregen. Het is een voorbereiding voor de 1e klas: concentratie, doorzettingsvermogen, écht willen leren,….

Wij bieden hiervoor geen werkblaadjes aan, maar verfijnen onze motoriek en wij zorgen ervoor dat kinderen helemaal goed in hun lijfje zijn aangekomen. De jongste kleuters kijken graag toe en verheugen zich om het later ook te mogen doen.

Taalverwerving

Herhaling en een vast ritme spelen een grote rol in het dagelijks handelen.Zo vertellen we sprookjes meerdere malen en komt het verhaal steeds meer bij de kinderen aan. De oudste kleuters kunnen het verhaal  vaak letterlijk navertellen. De herhaling zet de taalverwervingin gang.

Als de kinderen het verhaal enkele keren gehoord hebben, spelen de kinderen het verhaal zelf in toneelvorm of speelt de juf een poppenspel.

Buiten spelen

Onze schooltuin biedt de ruimte om voluit te spelen met zand, water, stenen, pannen, emmers, karren, steppen, fietsen enz… De kinderen zijn volkomen vrij in hun spel. Kinderen maken taarten, zoeken slakken, schommelen, glijden, sjouwen, touwtjespringen,…

Buiten spelen vinden wij heel belangrijk. Buiten oefenen zij bewegingszin en evenwichtszin: Hoe ver kan ik springen? Kan ik die tak dragen? Hoeveel kinderen passen in de kar?

Je kind beleeft buiten de natuur met haar seizoenen. Ook in de winter of als het regent, spelen de kinderen buiten. We trekken onze broekpakken en rubberlaarzen aan en kunnen dan lekker in de plassen springen en modder maken.

Vrijdag is onze ‘buitendag’ en spelen we langer buiten. Dan hebben wij écht tijd om te genieten van de natuur.

Schoolloopbaan

Rond de leeftijd van 4 jaar gaat je kind over van de peuterklas naar de kleuterklas.  Het tijdstip hangt af van de grootte van de groep, het kind en zijn ontwikkeling en de klasgroep.

Kleuters zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. Dan zien wij ook dat ze zich op een andere manier gaan gedragen, anders gaan spelen en van nature uit behoefte krijgen aan taakjes en werkjes. Vanaf deze tijd bieden wij de kinderen werkjes aan die hen voorbereiden op de 1e klas.

Om te zien of een kind schoolrijp is, wordt er heel zorgvuldig naar het kind gekeken. Wij kijken naar het totaalplaatje: zowel de fysieke gestalte, de sociaal-emotionele ontwikkeling,de cognitieve én de motorische vaardigheden van je kind moeten rijp zijn om door te stromen naar de lagere school. Zo voorkomen we leerproblemen en motivatieproblemen.

Je kind gaat naar de 1e klas in september als het 6 jaar oud is. Kinderen die na september 6 jaar worden, doen bij ons een extra kleuterjaar waarin zij nog verder kunnen groeien. Dat noemen wij het ‘koningsjaar’. In dit jaar kent het kind als grootje in de klas veel aanzien en krijgt het meer verantwoordelijkheid en uitdaging.

Kinderen die in juni, juli of augustus zijn geboren, doen normaal gezien geen koningsjaar, maar soms kan ook een zomerkind hier deugd van hebben.