Klassenouders

De klassenouders ondersteunen de klassenleerkracht bij het organiseren van allerlei activiteiten in en buiten de klas en coördineren de inzet van ouders daarbij. De activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht. Op de eerste ouderavond van het schooljaar maakt de leerkracht bekend wie de klassenouders zijn, de taakverdeling en de bereikbaarheid.

De klassenouder is goed bereikbaar (per telefoon of email) voor de leerkracht en voor andere ouders. Daarnaast spelen de klassenouders een rol bij de communicatie binnen de school, vooral binnen de klas. Zij informeren ouders bijvoorbeeld over klassenactiviteiten, nemen deel aan het klassenouderoverleg en verwelkomen nieuwe ouders. Ze maken nieuwe ouders wegwijs o.a. over praktische zaken en over de communicatielijnen binnen de school.

Tevens kunnen klassenouders een signalerende functie hebben over zaken die leven onder (meerdere) ouders en kunnen dit kenbaar maken in het klassenouderoverleg of op een ander moment bespreken met de schoolleiding. Als ouders pedagogisch/didactische/communicatieve vragen hebben dan is het eerste aanspreekpunt in principe de klassenleerkracht.