Wat typeert Steineronderwijs?

Het Steineronderwijs kijkt naar kinderen in hun heelheid, naar hun totale zijn en hun gehele ontwikkeling. Centraal staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van elk individueel kind. De ontplooiing van zijn sociale, kunstzinnige en ambachtelijke vermogens is daarin even belangrijk als de ontwikkeling van zijn intellectuele vermogen.

Om dit te kunnen doen, houdt het onderwijs rekening met de ontwikkelings- en levensfasen van de mens die in perioden van zeven jaar in te delen zijn. Elke fase heeft zijn specifieke wetmatigheden, kwaliteiten en vermogens, die een aangepaste aanpak vragen, zowel binnen opvoeding als onderwijs, voor een optimale ontwikkeling.

Algemeen gesproken is onderwijs erop gericht om kinderen kennis en vaardigheden aan te leren zodat het later goed voorbereid kan deelnemen aan de maatschappij. Omdat echter niet te voorspellen valt hoe die maatschappij er in de toekomst uit zal zien, focust een steinerschool op eigenschappen die voor de leerling van belang zijn om zich later blijvend te willen en te kunnen ontwikkelen.

Hoe realiseert onze school dit in de praktijk?

Het schooljaar, de week en elke dag zijn opgebouwd volgens een vast ritme. Ritme, rust en regelmaat geven kinderen houvast en duidelijke grenzen die hen een gevoel van veiligheid en geborgenheid geven. De geborgenheid is ook terug te vinden in de huiselijke sfeer in ons kleuterhuis waar kinderen niet enkel spelen en knutselen maar ook koken, bakken, afwassen, vegen, handwerken, …

Onze school volgt het jaarritme van de seizoenen en de jaarfeesten zoals het Michaëlsfeest, Sint-Maarten, Sint-Nicolaas, Advent, Kerstmis, Driekoningen, Maria-Lichtmis, Palmpasen, Pinksteren en Sint-Jan. Meer daarover lees je bij de jaarfeesten.

Zowel in de kleuterklassen als in de lagere school is er ook een vast weekritme: op vaste dagen wordt er geschilderd, gekookt, geknutseld of handwerk gedaan. Dagelijks kunnen kleuters en peuters vrij spelen binnen en spelen ze meer dan een uur buiten. Voor meer informatie over het kleuterhuis, kijk je even hier.

Lagere schoolkinderen spelen nog voldoende buiten. Ze krijgen dagelijks periodeonderwijs en oefenuren, aangevuld met vakken als Frans en Engels vanaf het eerste leerjaar), schilderen, vormtekenen, muziek, tuinbouw, … enzovoort.

Elke dag start in de lagere school met periodeonderwijs. Kinderen krijgen in een periode van 3 of 4 weken taal, rekenen of wereldoriëntatie (heemkunde). Dit maakt het voor de kinderen mogelijk zich echt met een onderwerp te verbinden, een thema helemaal uit te diepen en van verschillende kanten te belichten.

Je kind leert taal en rekenen anders dan in het klassieke onderwijs. meer vanuit inzicht. Zo bewegen de kinderen veel tijdens de rekenles, vb. bij het opzeggen van de tafels. Tijdens de taalles, werken we vaak met verhalen en beelden. Bepaalde vaardigheden verwerft je kind aan een lager tempo dan in het klassieke onderwijs, maar blijkt wel met meer begrip verworven te zijn. Wil je meer weten over de leerinhouden per leerjaar, klik hier.

In de Steinerschool worden ook veel verhalen verteld en wordt er jaarlijks toneel gespeeld. De verhalen zijn telkens passend bij de ontwikkelingsfase van de kinderen en geven een brede algemene culturele en morele basis. In de eerste klas worden sprookjes verteld en in de hogere klassen wordt er onder andere uit het Oude Testament verteld en uit de klassieke Griekse en Romeinse culturen. Er zijn geen godsdienstlessen.

Wat het Steineronderwijs nog kenmerkt en wat onmiddellijk opvalt bij het binnenkomen: de aankleding en de materialen. We werken met zoveel mogelijk natuurlijke materialen. Dat wil zeggen meubilair uit hout, speelgoed voor peuters en kleuters zoveel mogelijk van hout en stof en kwaliteitsvol papier en schrijf-, teken- en schildermateriaal. In de lagere school maken kinderen hun eigen leerboeken. Zij nemen teksten, oefeningen en tekeningen over van bord in een werk- en leerschrift dat ze zelf aanleggen. Enkel in de oefenuren worden invulblaadjes gebruikt. Bij het koken en bakken wordt met biologische ingrediënten gewerkt.

Onze school ligt in een groene omgeving. nze speelplaats is eerder een speeltuin die uitnodigt tot loop- en tikspelen, kampen bouwen, tunnels en kastelen bouwen in de zandbak of op zoek gaan naar allerhande kriebelbeestjes. Voor meer informatie over onze speelplaats klik hier.