Ouderavonden

In onze school vinden ouderavonden met alle ouders samen plaats (drie per schooljaar). Klasleraar en eventueel een vakleraar geven een overzicht van de klasactiviteiten, aangevuld met de nodige achtergrondinformatie. Ook kan een beeld van de klas als geheel worden geschetst en kan op integere manier over de kinderen verteld worden. Zo krijgen de ouders niet alleen een beeld van wat er in de klas gebeurt, maar ook hoe de klas sociaal functioneert, hoe de kinderen met het leren omgaan e.d. Wij beogen een empathische, positieve samenwerking tussen ouders op opvoedkundig gebied en willen samen met hen een zorgmantel voor de kinderen vormen. De solidaire en eerbiedvolle samenwerking tussen volwassenen vormt een positief draagvlak voor de ontwikkeling van de kinderen.

KLEUTERSCHOOL: OUDERAVONDEN en OUDERGESPREKKEN doorheen het schooljaar:

  • Ouderavonden. Per klas zijn er drie ouderavonden .  Dit kunnen avonden zijn met pedagogisch-inhoudelijke  thema’s, praktische afspraken,  kinderbesprekingen, …
  • Info-avond over schoolrijpheid . Deze is bedoeld voor ouders van schoolrijpe kleuters, maar ook voor andere geïnteresseerde ouders.
  • Individuele oudergesprekken: Elke juf  organiseert  jaarlijks  individuele oudergesprekken voor  de ouders van alle kinderen van haar klas.

Zie ook de kalender.