Welzijn van het kind

Het welzijn van de kinderen zien wij als onze hoofdtaak. Om dit zo goed mogelijk te bewerkstelligen volgen wij de kinderen als leerkrachten nauwgezet op.

Zes jaar dezelfde leerkracht

Op onze school kiezen we ervoor om in principe zes jaar mee te gaan met de klas. Het ligt aan de basis van een aantal belangrijke kernwaardes van het Steineronderwijs.

Het zien van een kind.

Het echt zien van een kind is het uitgangspunt van al het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht. De diepe verbinding kunnen aangaan met de kinderen. Het verbinden met ieder kind zorgt ervoor dat we een stukje de biografie van een kind kunnen volgen. Dat we kunnen bezig zijn met de ontwikkeling van dit kind door de jaren heen en het hierin, binnen onze mogelijkheden, kunnen begeleiden. Het ontsluieren van het raadsel van ieder kind vraagt veel waarneming en verbinding. Het feit dat de leerkracht zich langer met een kind verbindt maakt dat dit diepgaander kan gebeuren.

De specifieke noden van ieder kind.

De leraar kan de kinderen als geen ander volgen, rekening houdend met de tijd en de aanpak die elk specifiek kind nodig heeft. Doordat we zes jaar verbonden zijn aan de kinderen kennen we het niveau  van een kind. Ook hebben we op deze manier een beter inzicht in de sterktes en zwaktes van ieder kind en kunnen we beter tegemoet komen aan de specifieke noden van ieder kind.

De leerstof

Het Steineronderwijs betekent voor ons ook het kunstzinnig  lesgeven. Kunstzinnig betekend niet enkel creatief in de zin van kunstzinnige vakken maar ook in de manier waarop we de leerstof aanbieden. Het maken van de eigen lessen en de leerstof daardoor ons zelf eigen maken om  het enthousiast doorleeft te kunnen doorgeven aan de leerlingen. Door ons ieder jaar met nieuwe leerstof te verbinden kunnen wij de leerstof kunstzinnig brengen.

De band tussen leerling en leerkracht

Doordat je als leerkracht en leerling een band aangaat die in principe zes jaar duurt ontstaat er een diepe band. De leerkracht hoeft niet elk jaar opnieuw de leerlingen te leren kennen. De leerlingen kennen de leerkracht en de leerkracht kent de kinderen. Dit zorgt voor een veilige leeromgeving.

Kinderbespreking

De kinderbespreking is een belangrijk instrument van de vrijeschool. Tijdens zo’n bespreking richten de leerkrachten hun aandacht op een bepaald kind in hun school. Ze maken zich een voorstelling van hoe het kind zich feitelijk aan hen voordoet. Ze gebruiken menskundige begrippen om het kind beter te kunnen begrijpen en zoeken naar de ‘volgende stap’ in de begeleiding van het kind.

Zorg

De zorg is er voor ieder kind. De zorg op onze school heeft voor ons als doel dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt op school. Dat ieder kind gezien wordt en indien er extra hulp nodig is dat dit, binnen de mogelijkheden van de school, gegeven wordt. Wij kijken naar een kind vanuit denken voelen en willen; hoofd hart en handen. Aangezien ieder kind anders is heeft ieder kind op een andere manier soms extra zorg nodig binnen een school. Hierbij mogen de klasgroep en de leerkracht niet uit het oog verloren worden. Het is voor ons belangrijk dat ieder kind, ook de kinderen die geen extra zorg nodig hebben, zich goed voelt. Indien een kind extra zorg nodig heeft is het voor ons als school belangrijk samen met de ouders rond het kind te gaan staan en samen te kijken naar wat het kind zou kunnen helpen.