Visie

Visie

Wij kiezen voor de steinerpedagogie omdat we kinderen een brede, sterke vorming willen bieden. We kiezen voor een totale persoonsontwikkeling van zowel hoofd, hart en handen, waardoor kinderen kunnen opgroeien tot een enthousiaste en verantwoordelijke persoonlijkheid. We bekijken daarom elk kind afzonderlijk: wat zijn de talenten van dit kind? Wat heeft dit kind nodig?

We zijn verbonden met de wereld rondom ons. We maken door onze werking verbinding met onszelf, elkaar, de natuur en cultuur. We zetten in op een sterke schoolgemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders.

Meer weten over de steinerpedagogie die we toepassen op onze school?

Meer weten over de leerinhouden en praktische werking in de klas?

Wij geven les vanuit de Steinerpedagogie waardoor kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Kinderen zitten vol levenslust en kunnen zich zo ontplooien tot enthousiaste en verantwoordelijke persoonlijkheden. Wij begeleiden de kinderen in hun persoonlijke groei met aandacht voor denken, voelen en willen. We stellen ons voortdurend de vraag: Wat zijn de talenten van dit kind, de behoeften en de uitdagingen? En dit voor elk kind afzonderlijk

Het kind staat voor ons centraal. Niet alleen is het overbrengen van kennis belangrijk voor onze school, ook eerbied, openheid, waardering en motivatie zijn vaste waarden. Kunstzinnigheid en beweging worden gebruikt om de ontwikkelingsstof te doorleven en eigen te maken. Ook de gemeenschap is belangrijk in onze school: ouders worden nauw betrokken zodat ouders en leerkrachten samen rond het kind staan. Voor kinderen met een zorgvraag is er een nauwe samenwerking met ieder die het kind begeleidt. Ouders kunnen zich engageren in onze school waardoor ze nauwer betrokken worden bij de leefwereld van hun kind.