De schooltuin

Onze tuin

Spelen doen wij in onze schooltuin!

Onze speelplaats is een echte schooltuin. Hier zijn alleen maar voordelen aan.
Het is gezond voor het lichaam. Je kind kan de natuur via alle zintuigen beleven. Het kan klimmen en klauteren, smullen van groot- en kleinfruit, graven en bouwen in de zandbak, rijden met allerlei rijwielen, schommelen, glijden, sporten, kampen bouwen en creatief spelen.

Het is gezond voor de geest. Dagelijks contact met de natuur bevordert het welbevinden. Kinderen die spelen en leren in de natuur ontwikkelen allerlei inzichten en vaardigheden. Het helpt hen opgroeien tot flexibele, veerkrachtige mensen die creatief zijn in hun denken en handelen.

Het bevordert de concentratie. Na een tijdje buitenspelen, zijn de kinderen weer rustig en geconcentreerd om verder te werken in de klas.

Het is plezant. Kinderen kunnen spelen met water, zand en natuurlijk modder, klauteren, fietsen en zich verstoppen hoort er uiteraard ook nog bij. Je kind gaat af en toe thuiskomen met vuile kleren, maar zo zie je dat hij/zij zich goed geamuseerd (en weer heel wat geleerd) heeft.

Het is leerrijk. Je kind leert tijdens de tuinbouwlessen de werking van de natuur kennen doorheen alle seizoenen. Je kind leert in onze schooltuin over de dieren, de groente- en fruittuin, planten en bomen.

Het is sociaal. Kinderen brengen nieuwe ideeën aan om onze groene tuin nog aantrekkelijker te maken. We werken samen om met zoveel mogelijk natuurlijke en gerecupereerde materialen, onze tuin verder vorm te geven.